Детският език като феномен (Радио Шумен) Интервю с проф. В. Попова (12.01.2018)

За думите (1001 защо – Ефир знание) Интервю с проф. Димитър Попов за програма Христо Ботев (21.11.2017)

проф. Димитър Попов "За езика на/в медиите" – Миглена Стефанова от Радио Шумен разговаря с проф. Димитър Попов (03.11.2017)

Публична лекция на проф. д-р Димитър Попов в ШУ "Епископ Константин Преславски" по време на Епископ-Константиновите четения на 19.05.2017 г. в аула 219 (видео)

Сборник с доклади от I-ва Международна научно-практическа конференция «Езикът в координатите на масмедиите», 2016

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Интервю с доц. д-р Димитър Попов по повод новото издание на книгата „Стилистика“ (видео)

Интервю с Велка Попова в "Добър ден, Шумен!" 13.09.2016 (видео)

Представяне на книгата „Стилистика“ от доц. д-р Димитър Попов в Националната библиотека

Видео от представянето на „Стилистика“ от доц. д-р Димитър Попов в Националната библиотека

Снимкова галерия от представянето на книгата „Стилистика“ от доц. д-р Димитър Попов в Националната библиотека

Специализиран портал за хуманитаристика Liternet

Edu academia

Researchgate

Blogspot of Dimitar Popov

Home page of Kiril Simov

Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Web concordance